Other Languages - Interwikilinks
English
Français
Deutsch
Español

Alliance aka. ally er en samling af spillere der har valgt at gå sammen i en gruppe. Den generelle holdning i en alliance er at man støtter hinanden d.v.s at man sender ressourcer hvis et medlem er i nød og man går i krig sammen. Derudover kan man også holde ved et medlems planet for at lave en ninja. Dette er dog forskelligt fra alliance til alliance.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.