Ogame.dk
Advertisement

§3 Angribe for mange gange / bash Det er ikke tilladt at angribe en modspillers planet mere end 6 gange indenfor en løbende 24 timers periode. Ellers er dette bash, og er ikke tilladt. En måne tilhørende en planet tæller som en selvstændig planet.

Ved krig mellem to alliancer eksisterer denne regel ikke. Hvis parterne befinder sig i krig, er det tilladt at angribe et ubegrænset antal gange. En krig skal blive offentliggjort mindst 12 timer før man overtræder bash reglerne. Dette skal ske i Ogame-Forumet (underforum: Diplomati). - Krige kan kun erklæres mellem 2 eller flere alliancer. Aldrig mod enkeltpersoner. - Der er intet krav om at orientere en alliance om en meldt krig direkte ingame - Der behøves ingen begrundelse for at melde krig - Krige skal annonceres under Diplomati, i det korrekte forum og overholde de gældene Regler for Diplomati og undersektioner - Alle alliancer involveret i krigen skal indgå i overskriften på indlægget - En alliance må ikke have erklæret krig imod mere end 5 alliancer (main og wings e.l. må tælles som én) ad gangen. - IPR angreb er ikke med i bash reglen men det er ikke tilladt at holde en person nede.

Indenfor reglerne om bash findes en særregel om at angribe for mange gange, selvom dette er indenfor de tilladte 6 gange per døgn. At angribe en spiller så ofte, at han/hun ikke kan opbygge sig, er ikke tilladt og kan blive straffet. Det betyder at gentagne angreb gennem længere perioder, angribe jævnligt mod alle planeter, og ellers angribe uden egen vinding for øje, ikke er tilladt. Dette bliver vurderet i hver enkelt gang af en gameoperator, hvornår det findes for meget, men enhver spiller bør være i stand til at vurdere et tolerance niveau, for hvad man ikke selv ville godtage.

I UNI 9 er denne regel afskaffet

Advertisement