Ogame.dk
Advertisement
Other Languages - Interwikilinks
English
Français
Deutsch
Español

Bygninger kan bygges på planeter og måner, de er kendetegnet ved at de kræver felter for at blive bygget. Der findes flere forskellige slags bygninger. De er her delt op i: Miner, Kraftværker, Lagerbygninger, Andre bygninger og Månebygninger, og til sidst kan du beregne hvad de koster. Bygninger kan ikke ødelægges af fjenden og er derfor "sikker investering". Dog med undtagelse af bygninger bygget på måner da, måner kan ødelægges med Dødsstjerner.


Miner[]

Denne mine producerer et af de vigtigste råstoffer, nemlig metal. Det findes i store mængder inde i planeter hvor det bare venter på at blive udvundet. Denne bygning er nødvendig for alle spillere i spillet. Det er anbefalet at have sin metamine 2 level højre end sin Krystalmine, hvis man kan betale det.

Startprisen er 60 metal og 15 krystal.


Denne mine producerer krystal, som er noget mere sjældent end metal. Krystalminer er vigtige gennem hele spillet, da der skal bruges store mængder krystal til forskning og kapitalskibe.

Startprisen er 48 metal og 24 krystal.


Denne bygning producerer det mest værdifulde stof, deuterium. Det bruges til mange forskninger, en del bygninger, et kig ud i universet, sensorfalanks og vigtigst af alt, det bruges som brændstof til flåder. For at angribe og handle med andre har man derfor brug for deuterium. Den der har deuterium, har magt. Jo koldere en planet er, des mere deuterium producerer den.

Startprisen er 225 metal og 75 krystal.

Kraftværker[]

Dette er din primære energikilde.

Startprisen er 75 metal og 30 krystal.


Dette er din sekundære energikilde. Den producerer mere energi per level end solkraftværk, men bruger deuterium for at kunne køre. Fusionskraftværket kan bedre betale sig på kolde planeter, da de producerer mere deuterium. For at få denne byggemulighed skal du have Deuteriumsyntetiserer level 5 og Energi teknologi level 3.

Startprisen er 900 metal, 360 krystal og 180 deuterium.

Lagerbygninger[]

Denne bygning forøger hvor meget metal du kan have på din planet før din metalmine stopper med at producere metal. Denne og de to andre lagre, kan altid bruges hvis du vil have mere plads til råstoffer.

Startprisen er 2.000 metal.


Denne bygning forøger hvor meget krystal du kan have på din planet før din krystalmine stopper med at producere krystal.

Startprisen er 2.000 metal og 1.000 krystal.


Denne bygning forøger hvor meget deuterium du kan have på din planet før din deuteriummine stopper med at producere deuterium.

Startprisen er 2.000 metal, 2.000 krystal.


Andre bygninger[]

Denne bygning nedsætter tiden det tager at bygge andre bygninger. Man skal bruge robotfabrik level 2 for at bygge Rumskibsværft og level 10 for at bygge Nanitfabrik.

Startprisen er 400 metal, 120 krystal og 200 deuterium.


Dette er en bedre version af Robotfabrikken. For hver level, halverer den byggetiden for Bygninger, Skibe og Forsvar. Hvis man vil være raider bør denne bygning være opgraderet så meget som muligt. For at bygge denne bygning skal man have Robotfabrik level 10 og Computerteknologi level 10.

Startprisen er 1.000.000 metal, 500.000 krystal og 100.000 deuterium.


Det er her man bygger sin flåde. Lige meget om du er angriber eller forsvarer, skal du have denne bygning opgraderet til et højt niveau, da både Skibe og Forsvar skal bruge denne bygning.

Startprisen er 400 metal, 200 krystal og 100 deuterium.


Det er her Forskningen sker. Der er behov for denne bygning hvis du vil forske. For hvert øget level nedsættes din forskningstid. Forskning skal bruges til næsten alt.

Startprisen er 200 metal, 400 krystal og 200 deuterium


Denne bygning laver flere arealer på din planet. Hvert level giver 5 nye arealer. Terraformeren har kun brug for ét areal, lige meget hvilket level du udbygger den til. Den bygges for at skaffe flere arealer på planeter, når den først er bygget kan den ikke rives ned igen. For at få denne byggemulighed skal du have Nanitfabrik level 1 og energi teknologi level 12

Startprisen er 50.000 krystal, 100.000 deuterium og 1.000 energi.


Dette er stedet Forsvarsraketter og Interplanetarraketter bliver bygget For hvert level kan den indeholde 10 Forsvarsraketter(FSR) eller 5 Interplanetraketter(IPR). FSR og IPR kan blandes efter behov.

Startprisen er 20.000 metal, 20.000 krystal og 1.000 deuterium.

Månebygninger[]

Denne bygning kan KUN blive bygget på månen. Denne bygning forøger mængde af brugbare felter på en måne med 3 indtil månen er fuldt opbygget. Månebasen bruger 1 af de 3 arealer den laver pr. level.

Startprisen er 20.000 metal, 40.000 krystal og 20.000 deuterium.


Denne bygning kan KUN blive bygget på månen. Den bruges til at skanne planeter for at kunne se hvad deres flåder laver, og hvornår de kommer tilbage. For at få denne byggemulighed skal du have Månebase level 1

Startprisen er 20.000 metal, 40.000 krystal og 20.000 deuterium. Formlen for at se hvor langt den kan se er: (Level^2)-1


Denne bygning kan KUN bygges på månen. Den tillader dig at sende en flåde, uden råstoffer, med det samme til en anden måne du kontrollere som har en springportal. Det er gratis at bruge springportalen men den kan kun bruges en gang i timen. For at få denne byggemulighed skal du have Månebase level 1, Hyperrumteknologi level 7

Startprisen er 2.000.000 metal, 4.000.000 krystal og 2.000.000 deuterium.

Formel for priser[]

Metalmine

60*1,5^(level-1) metal og 15*1,5^(level-1) krystal.

Krystalmine

48*1,6^(level-1) metal og 24*1,6^(level-1) krystal.

Deuteriumsyntetiserer

225*1,5^(level-1) metal og 75*1,5^(level-1) krystal.

Solkraftværk

75*1,5^(level-1) metal og 30*1,5^(level-1) krystal.

Fusionskraftværk

900*1,8^(level-1) metal og 360*1,8^(level-1) krystal og 180*1,8^(level-1) deuterium.

Andre bygninger

Startpris * 2^(level - 1).

Nyttige Links[]

www.o-calc.com - tools 4 OGame en bygnings-, produktions- og forsknings-regnemaskine. Du kan udregne pris, point og evt. produktion på stort set alt i OGame.

Advertisement