Ogame.dk
Advertisement
Other Languages - Interwikilinks
English
Français
Deutsch
Español

http://ogame327.de/epicblue/gebaeude/24.gif

Deuteriumlageret anvendes som lager for råstoffet, inden det videre forarbejdes. Herved er lageret afgørende for, om råstoffet kan oparbejdes eller ej. Er lageret fyldt, oparbejdes råstoffet ikke. Jo større lageret er, des mere kan der lagres i det. Et deuteriumlager påvirker ikke andre råstoffer end deuterium og kan derfor ikke påvirke oparbejdelsen af metal eller krystal, selvom deuteriumlageret er fyldt.


Relaterede emner[]

Metallager

Krystallager

Advertisement