Ogame.dk
Advertisement
Other Languages - Interwikilinks
English
Français
Deutsch
Español

Beskrivelse[]

Forskning kan ske efter man har bygget et Forskningslaboratorium. Det fleste teknologier kræver både nogle andre teknologier og et vist level Forskningslaboratorium for at blive forsket. Mere om dette står i beskrivelsen.


Forskningsteknologier[]

Spionageteknologi[]

Denne teknologi bruges til at spionere på andre med, og detektere (fange) når andre kommer mod din planet.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 3

Startprisen er 200 Metal, 1.000 Krystal, and 200 Deuterium.

Computerteknologi[]

Denne teknologi er lavet for at kunne give dig mulighed for at sende flere flåder ud.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 1

Startprisen er 0 metal, 400 krystal, og 600 deuterium

Formlen for hvor mange flåder du kan sende afsted er ("Level"+1)

Våbenteknologi[]

Denne teknologi forøger ALLE skibes og FORSVARs våbenkraft med 10%. Denne teknologi er livsnødvendig hvis du vil vinde alle dine kampe.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 4

Startprisen er 800 metal, 200 krystal og 0 deuterium.

Formlen for våbenkraften på skibe og forsvar er Våbenkraft=1+level/10

Skjoldteknologi[]

Denne teknologi forøger ALLE skibes og FORSVARs skjold. Denne er dog også nødvendig hvis du vil vinde alle dine kampe.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 6 og Energiteknologi level 3

Startprisen er 200 metal, 600 krystal og 0 deuterium

Formlen for skjoldskibe og forsvar er Skjoldkraft=1+Level/10

Rumskibspansring[]

Denne teknologi forøger ALLE skibes og FORSVAR med 10% hull. (Hvilket kan overføres til liv, altså hvor meget den kan tage af skade)

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 2

Startprisen er 1.000 metal, 0 krystal og 0 deuterium

Formlen for pansring af skibe og forsvar er pansring=1+Level/10

Energiteknologi[]

Indtil videre har denne teknologi ingen videre udnyttelse efter level 12 for Terraformer.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 1

Startprisen er 0 metal, 800 krystal og 400 deuterium.


Hyperrumteknologi[]

Indtil videre har denne teknologi ingen videre udnyttelse efter level 8 for Integalaktisk forskningsnetværk.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Energiteknologi level 5, Skjoldteknologi level 5 og Forskningslaboratorium level 7

startprisen er 0 metal 4.000 krystal og 2.000 deuterium.

Forbrændingssystem[]

Forbrændingssystemet bruges af Små transportere, Store transportere, Små jægere, Recyclers og Spionagesonder.

Deres starthurtighed øges 10% hvergang denne forskes i.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Energiteknologi level 1 og Forskningslaboratorium level 1

Startprisen for dette er 400 metal, 0 krystal og 600 deuterium


Impulssystem[]

Impuls bruges af Store jægere, Krydsere, Koloniskibe & bombere. - Bruges også af Små transportere, når Impuls når op på level 5

Hver gang denne levels øges hastigheden med 20%

For at få denne forskningsmulighed skal du have Energiteknologi level 1 og Forskningslaboratorium level 2.

Startprisen er 2,000 metal, 4,000 krystal og 600 deuterium.

Hyperrumsystem[]

Hyperrums motor bruges af Slagskibe, Destroyere, Interceptors og Dødsstjerner. De bruges også af Bombere fra level 8.

Hver gang denne levels øges hastigheden med 30%

For at få denne forskningsmulighed skal du have Hyperrumteknologi level 3 og Forskningslaboratorium level 7

Startprisen er 10.000 metal, 20.000 krystal og 6.000 deuterium.

Laserteknologi[]

Indtil videre har denne teknologi ikke nogen udnyttelse efter level 12 for [Interceptor]


Ionteknologi[]

Indtil videre har denne ikke nogen udnyttelse efter level 5 for Plasmateknologi.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 4, Energiteknologi level 4 og Laserteknologi level 5

Startprisen er 1.000 metal, 300 krystal og 100 deuterium.

Plasmateknologi[]

efter level 7 for Plasmakanoner, er det kun dens optimering af produktionen af metal, krystal og deuterium (1%/0,66%/0,33% per level) den gavner med.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium level 4, Energiteknologi level 8, Laserteknologi level 10 og Ionteknologi level 5.

Startprisen er 2.000 metal, 4.000 krystal og 1.000 deuterium.

Intergalaktisk Forskningsnetværk[]

Denne teknologi bruges til at sætte dine Forskningslaboratoriumer sammen på alle dine planeter for at sætte produktionstiden meget ned. De højeste Forskningslaboratoriumer er sat sammen.

Denne teknologi har ikke nogen udnyttelse efter level 8 da du ikke kan have mere end 9 Forskningslaboratorier.

For at få denne forskningsmulighed skal du have Forskningslaboratorium Level 10, Computerteknologi level 8 og Hyperrumteknologi level 8.

Startprisen er 240.000 metal, 400.000 krystal og 160.000 deuterium.

Gravitonforskning[]

Denne teknologi har ikke nogen udnyttelse efter level 1 for Dødsstjerne.

For at få denne forskningsmulighed skal du have et Forskningslaboratorium Level 12.

Startprisen for denne forskning er 0 metal, 0 krystal, 0 deuterium og 300.000 energi, til gengæld tager det 1 sekund at udforske den.

Advertisement