FANDOM


http://ogame327.de/epicblue/gebaeude/23.gif

Krystallageret anvendes som lager for råstoffet, inden det videre forarbejdes. Herved er lageret afgørende for, om råstoffet kan oparbejdes eller ej. Er lageret fyldt, oparbejdes råstoffet ikke. Jo større lageret er, des mere kan der lagres i det. Et krystallager påvirker ikke andre råstoffer end krystal og kan derfor ikke påvirke oparbejdelsen af metal eller deuterium, selvom krystallageret er fyldt.


Relaterede emner Edit

Metallager

Deuteriumlager