FANDOM


http://ogame374.de/game/pic.php?url=http://i7.tinypic.com/21mrrzt.png

Mechanical Soldiers eller MESO er en alliance, som findes i flere universer. Den blev oprindelig grundlagt 4. maj 2006 i Univers 2 af spillerne AFM og Maqhem. Maqhem spiller ikke længere, så AFM leder nu alliancen sammen med Ledelsen, som udover AFM består af Iron Age, Shadow Reaper, kAlz og Chess.

Alliancens introduktionstekst lyder således:

Vi er en alliance, hvor hver eneste detalje i opbygningen er nøje gennemtænkt.Vi
går ind for standardisering, demokrati og gennemarbejdede regler. Vi forsøger så
vidt muligt at kombinere de bedst tænkelige detaljer i opbygningen af en
alliance, og kan denne ikke blive perfekt, vil vi gøre alt for at komme så tæt
derpå som muligt.

Vores alliance byder bl.a. på:

* Et regelsæt, som er udarbejdet gennem mange timers overvejelse og diskussion
for at opnå det bedst mulige resultat - dog vil enhver mulig forbedring blive
taget til efterretning. Vores regelsæt omfatter bl.a. demokrati, neutralitet,
ordentligt sprogbrug, beskyttelse af medlemmer, som vil forlade alliancen, samt
restriktioner for sammenblanding af OGame og det virkelige liv.

* En standardisering af de mange udtryk og forkortelser, som benyttes i OGame.

* Et yderst håndgribeligt rangsystem, som ligesom vores regelsæt bygger på lange
overvejelser angående rettigheder m.m..

* Et system, kaldet Rangmaster-systemet, som sikrer, at medlemmers rang bliver
opdateret mindst én gang om dangen.

* En fordeling af ledelsen, som sikrer, at ikke kun én hjerne står bag alle
ledende beslutninger.

Alliancen blev grundlagt med henblik på, at den skulle minde mest muligt om en virkelig organisation, og seriøsitet skulle betragtet som altafgørende. Dertil kom ovennævnte demokrati, standardisering og gennemarbejdede regler. Dette synspunkt har haft en afgørende betydning for alliancens opbyggelse.

MSSEdit

Som introduktionsteksten forklarer, var standardisering en vigtig grundsten i MESO. Et eksempel på dette er Mechanical Soldiers Standard (MSS), som er en standardisering af de forkortelser og måleenheder, som benyttes blandt spillerne i OGame. Systemet blev indført 23. maj 2006 og er siden blev supleret og udviddet til et ret omfattende sortiment.

AlmeneEdit

 • HP - Hovedplanet - Startplanet med 163 frie arealer
 • IAP - Ikke-angrebspagt - Fredsaftale mellem alliancer
 • RM - Ruinmark - De sørgelige rester af tabte krigsskibe, der samler sig ud for planeter efter slag

RessourcerEdit

 • M, K, D og E - Svarer til henholdsvis metal, krystal, deuterium og energi
 • U - betyder enhed (unit). Bruges som ressourcer

Handel og værdierEdit

 • a:b:c - Betyder, at a metal svarer til b krystal og til c deuterium
 • SK - Standardkurs - Kursen 3:2:1. Bruges ofte ved intern handel i alliancen, også benyttet i andre alliancer og handelspladser
 • PBK - Produktionsbaseret Kurs - 10:7:4, beregnet ud fra produktionsmængden

TalEdit

 • d - 10, feks. 1dU=10U
 • h - 100, feks. 1hU=100U
 • k - 1.000, feks. 1kU=1000U
 • m - 1.000.000, feks. 1mU=1.000.000U

Skibe og forsvarEdit

 • LT - Lille Transporter
 • ST - Store Transporter
 • LJ - Lille Jæger
 • SJ - Store Jæger
 • KR - Krydser
 • SS - Slagskib
 • KS - Koloniskib
 • RC - Recycler
 • SP - Spionagesonde
 • BB - Bomber
 • DT - Destroyer
 • DS - Dødsstjerne


 • RK - Raketkanon
 • LL - Lille Laserkanon
 • SL - Store Laserkanon
 • IK - Ionkanon
 • GK - Gausskanon
 • PK - Plasmakanon
 • LPS - Lille Planetskjold
 • SPS - Store Planetskjold
 • FR - Forsvarsraket
 • IPR - Interplanetarraket


 • SPt - Spionageteknologi
 • CPt - Computerteknologi
 • VBt - Våbenteknologi
 • SKt - Skjoldteknologi
 • RPt - Rumskibspansring(teknologi)
 • ENt - Energiteknologi
 • HRt - Hyperrumteknologi
 • FBst - Forbrændingssystem
 • IPst - Impulssystem
 • HRst - Hyperrumsystem
 • LAt - Laserteknologi
 • PLt - Plasmateknologi
 • ITF - Intergalaktisk Forskningsnetværk
 • Grav - Gravitonforskning