FANDOM


Jeg har nuppet et par formler fra det tyske Ogame og tilsat lidt dansk.

Formlerne blev fundet på: http://board.ogame.de/thread.php?threadid=250866


Formler, bygninger. Edit

Produktion pr. time:

Metalmine:

$ 30 * level * 1,1^{level} $

Krystalmine:

$ 20 * level * 1,1^{level} $

Deuteriumsyntetiserer:

$ 10 * level * 1,1^{level} * (-0,002 * {Maksimaltemperatur} + 1,28) $

Solkraftværk:

$ 20 * level * 1,1^{level} $

Fusionskraftværk:

$ 50 * level * 1,1^{level} $


Energiforbrug pr. time:

Metalmine:

$ 10 * level * 1,1^{level} $

krystalmine:

$ 10 * level * 1,1^{level} $

Deuteriumsyntetiserer:

$ 20 * level * 1,1^{level} $

Deuteriumforbrug, Fusionskraftværk:

$ 10 * level * 1,1^{level} $


Pris pr. level:

Metalmine:

$ 40 * 1,5^{Level} $ metal og $ 10 * 1,5^{Level} $ krystal.

Krystalmine:

$ 30 * 1,6^{Level} $ metal og $ 15 * 1,6^{Level} $ krystal.

Deuteriumsyntetiserer:

$ 150 * 1,5^{Level} $ metal og $ 50 * 1,5^{Level} $ krystal.

Solkraftværk:

$ 50 * 1,5^{{Level}} $ metal og $ 20 * 1,5^{{Level}} $ krystal.

Fusionskraftværk:

$ 500 * 1,8^{Level} $ metal og $ 200 * 1,8^{Level} $ krystal.

Gravitonforskning:

Pris *3 pr. level.


Alle andre forskninger og bygninger:

$ \frac{\text{"pris level 1"} *2 ^{level}}{2} $


Totalpris:

Metalmine:

$ 1,5^ {level}*150-150 $ metal og $ 1,5^ {level}*30-30 $ krystal

Krystalmine:

$ 1,6^ {level}*96-96 $ metal og $ 1,6^ {level}*48-48 $ krystal

Deuteriumsyntetiserer:

$ 1,5^ {level}*450-450 $ metal og $ 1,5^ {level}*150-150 $ krystal

Solkraftværk:

$ 1,5^ {level}*150-150 $ metal og $ 1,5^ {level}*60-60 $ krystal

Fusionskraftværk:

$ 1,5^ {level}*1800-1800 $ metal og $ 1,5^ {level}*720-720 $ krystal


Alle andre bygninger:

$ (2 ^{level}-1)* \text{"pris level 1"} $


Formler, tid. Edit

Konstruktionstid for resourcegenerator:

$ \frac{{metal} + {krystal}}{2500} * \frac{1}{Robotfabriklevel + 1} * 0,5^{Nanitfabriklevel} $


Konstruktionstid for skibe og forsvar:

$ \frac{{metal} + {krystal}}{5000} * \frac{2}{Rumskibsvaerftlevel + 1} * 0,5^{Nanitfabriklevel} $


Forskningstid:

Tid i timer = $ \frac{{metal} + {krystal}}{1000 * ( 1 + {Forskninglaboratoriumlevel})} $


Flyvetider:

a) Til eget ruinfelt: $ \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{5.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60} $


b) Mellem planeter: $ \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{1.000.000 + \text{afstand til planet} * 5.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60} $


c) Mellem solsystemer: $ \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{2.700.000 + \text{afstand til solsystem} * 95.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60} $

d) Mellem galakser: $ \frac{10 +\cfrac{35.000}{{procent}} * \sqrt{\cfrac{\text{afstand til galakse} * 20.000.000}{hastighed}}}{24 * 60 * 60} $


Alle tiderne er opgivet i døgn

Med procent menes flyvehastigheden. Ved 100% flyvehastighed sættes procentsatsen til 1 og ved 10% flyvehastighed sættes procentsatsen til 0,1

Formler, deuteriumforbrug. Edit

Deuteriumforbrug:

a) I solsystemet: 1 + afrund[antal rumskibe * forbrug pr. rumskib * ((1.000.000 + 5.000 * afstand til planet) / 35.000.000) * (procent + 1)^2;0]

Eksempel:

1 Stor transporter flyver fra 3:22:1 til 3:22:2 med 100% hastighed. - antal rumskibe = 1 - deuteriumforbrug = 50 - afstand --> |1-2| =1 - procent = 100% = 1


1 + afrund[ 1 * 50 * ((1.000.000 + 5.000 * 1) / 35.000.000) * (1 + 1) ^ 2;0] = 1 + afrund [ 50 * 0,0287142 * 4] = 1 + afrund [5,74284] = 1 + 6 = 7

b) I galaksen:

1+ afrund [antal rumskibe * forbrug pr. rumskib * ((2.700.000 + 95.000 * afstand til solsystem) / 35.000.000) * (procent + 1) ^ 2;0]

c) Mellem galakser:

1+ afrund [antal rumskibe * forbrug pr. rumskib * ((20.000.000 * afstand til galakse) / 35.000.000) * (procent + 1) ^ 2;0]


Formler, Måne. Edit

Skanningsområde for Sensorfalanks:

$ ({level\ phalanx}^2) -1 $


Angreb på måne med Dødsstjerne (RIP):

Chancen månen bliver ødelagt ved angrebet: $ 100 - \sqrt{diameter\ paa\ maane} * \sqrt{antal\ RIP's} $

Chancen for at de angribende flåder bliver ødelagt, hvis de ødelægger månen: $ \frac{\sqrt{diameter\ paa\ maane}}{2} $


Månechance og månestørrelse:

100.000 ruinfeltenheder giver 1% chance for at der dannes en måne. Maksimal månechance er 20%. For at få 20% månechance skal ruinfeltet minimum være på 2.000.000 ruinfeltenheder.


Maksimal antal felter på måne:

$ {afrund}({\frac{diameter\ paa\ maane}{1000}})^2 $

Den størst mulige måne har en diameter på 8944 km, det giver 79 felter.


Formler, andet. Edit

Ruinfelt:

30% af det metal og krystal som de ødelagte skibe bestod af, går i ruinfeltet. Deuterium går ikke i ruinfeltet!


Lagerkapacitet:

100.000 + 50.000*afrund(1,6^ level)


Solarsatellitter:

(Maksimaltemperatur/4)+20 (max. 50 energi pr. satellit)


Rækkevidde for interplanetare raketter:

(level Impulsmotor*5) –1

Flyvetid for interstellare raketter:

= 30 sekunder grundflyvetid + 1 minut pr. solsystem.


Alliancedepot:

Alliancedepotet gør det muligt at stationere sin flåde ved en anden spillers planet i mere end 24 timer af gangen. Det koster dog deuterium at stationere sin flåde ved en anden spillers planet hvis man vil stationere i mere end 24 timer af gangen.


Prisen afhænger af antal rumskibe og deres slags, her er priserne for at stationere en flåde ved en anden spillers planet i mere end 24 timer af gangen. Priserne er i, antal deuterium pr. time.


Lille transporter: 5

Stor transporter: 5

Lille jæger: 2

Stor jæger: 7

Krydser: 30

Slagskib: 50

Koloniskib: 100

Recycler: 30

Spionagesonde: 1/10

Bomber: 100

Destroyer: 100

Dødsstjerne: 1/10


Størrelse på planeter:

Pos 1 til 3: 80% har et areal mellem 40 og 70 ( 55+/-15)

Pos 4 til 6: 80% har et areal mellem 120 og 310 (215+/-95)

Pos 7 til 9: 80% har et areal mellem 105 og 195 (150+/-45)

Pos 10 til 12: 80% har et areal mellem 75 og 125 (100+/-25)

Pos 13 til 15: 80% har et areal mellem 60 og 190 (125+/-65),

Anbefales: Se dette billede for almindelige universer, og dette for redesign universer.


Point:

Point beregnes som 1/1000 af det antal resourcer du bygger for.

Eksemplter:

En Lille Transporter koster 2000 metal og 2000 krystal hvilket giver 4 point.

En Krydser koster 20000 metal, 7000 krystal og 2000 deuterium hvilket giver 29 point.

Impulssystem lvl 1 koster 2000 metal, 4000 krystal og 600 deuterium hvilket giver 6 point.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.