Οβίκι
Advertisement

Το Ορυχείο Μετάλλου (Metal Mine) είναι ένα κτίριο εξόρυξης μετάλλου. Το μέταλλο είναι μία από τα τρεις κύριες πηγές πόρων (ύλες) που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε αυτοκρατορίας (Empire) και είναι απαραίτητο για την κατασκευή άλλων κτιρίων, σκαφών, αλλά και για την έρευνα νέων τεχνολογιών.

Το κόστος κατασκευής κάθε νέου επιπέδου ανάπτυξης του Ορυχείου Μετάλλου μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση: όπου Base το βασικό κόστος κατασκευής του κτιρίου και level το τρέχον επίπεδο του.


Συσχετισμοί κτηρίων & τεχνολογιών

Απαιτήσεις

Το Ορυχείο Μετάλλου είναι διαθέσιμο από την αρχή του παιχνιδιού και για την κατασκευή του δεν απαιτείται η επίτευξη κάποιας τεχνολογίας ή η κατασκευή κάποιου άλλου κτηρίου.

Προϋποθέσεις

Το Ορυχείο Μετάλλου δεν είναι απαραίτητο για την κατασκευή άλλου κτηρίου ή την ανάπτυξη κάποιας τεχνολογίας.

Στατιστικά στοιχεία

Παραγωγή ανά ώρα

Η ωριαία παραγωγή μετάλλου από το Ορυχείο Μετάλλου μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση: όπου h είναι η ώρα, Metal το παραγόμενο μέταλλο και Metal Mine Level το τρέχον επίπεδο του κτιρίου εξόρυξης.

Κατανάλωση ενέργειας

Για τη λειτουργία του Ορυχείο Μετάλλου είναι απαραίτητη η παροχή ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση: όπου Energy είναι η απαραίτητη ενέργεια και Metal Mine Level το τρέχον επίπεδο του κτιρίου εξόρυξης.


Advertisement