Οβίκι
Advertisement

Το Σύμπαν ή Universe στην αγγλόφωνη έκδοση, είναι ο χώρος - ο "κόσμος" - στον οποίο διαδραματίζεται η πλοκή του παιχνιδιού. Διατίθενται πολλά Σύμπαντα, σε διάφορες γλώσσες και συχνά και με διαφορετικές ιδιότητες ή κανόνες. Η ελληνική εκδοχή του παιχνιδιού έχει προς το παρόν (Ιουν. 2007) ένα Σύμπαν που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του Γενάρη του 2007.

Κατ' ουσίαν, τα Σύμπαντα αποτελούν αυτοτελείς οντότητες, δηλαδή εγκατεστημένο λογισμικό του παιχνιδιού σε διαφορετικούς σέρβερ και συνεπώς δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αν για κάποιο λόγο παρουσιαστεί ένα πρόβλημα στην δομή ενός Σύμπαντος, όπως μια αστοχία λογισμικού (bug) ή μια αδυναμία απόκρισης στην επικοινωνία (server downtime), αυτό θα περιοριστεί στα όρια του Σύμπαντος και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των υπολοίπων. Έτσι, αν διακοπεί η επικοινωνία με ένα σέρβερ, ενδέχεται οι υπόλοιποι να λειτουργούν κανονικά, όπως και τα φόρουμ και οι υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κάθε Σύμπαν αποτελείται από εννιά (9) Γαλαξίες, κάθε Γαλαξίας από τετρακόσια ενενήντα εννιά (499) Ηλιακά Συστήματα, ενώ κάθε Ηλιακό Σύστημα μπορεί να φιλοξενήσει δεκαπέντε (15) Πλανήτες το μέγιστο. Από τη στιγμή που κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να διατηρεί έναν μόνο λογαριασμό σε κάθε Σύμπαν και να κατέχει σ' αυτό ως και εννιά Πλανήτες - τον Κύριο και οκτώ (8) Αποικίες, είναι επόμενο ένα "γεμάτο" Σύμπαν να μπορεί να αποτελείται από 7.485 παίκτες (με από εννιά πλανήτες) ή 67.365 παίκτες (με έναν μόνο πλανήτη). Κάθε φορά που σε ένα Σύμπαν συμπληρώνεται ο μέγιστος αριθμός παικτών, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία ένα νέο Σύμπαν, κάτι που στις πιο ανεπτυγμένες γλωσσικές εκδοχές συμβαίνει κάθε τρεις μήνες.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι πιθανό να διαφέρουν οι ιδιότητες του παιχνιδιού σε κάθε Σύμπαν. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η παρουσία του Σταθμού Συμμαχίας, μια ιδιότητα του παιχνιδιού που αλλάζει δραστικά το "gameplay" και που ενσωματώθηκε πειραματικά στο Universe 5 του OGame.org. Από το Universe 18 και μετά, κάθε νέο Σύμπαν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη αλλαγή. Στα Σύμπαντα από 1 ως και 17 του OGame.org (με εξαίρεση πάντα το Universe 5) δεν έχει ενσωματωθεί αυτή η αλλαγή. Η Ελληνική εκδοχή περιλαμβάνει εγγενώς τη λειτουργία του Σταθμού Συμμαχίας.

Είναι πιθανό κάποια άλλα Σύμπαντα να διαφέρουν σε επιμέρους ιδιότητες, όπως τη μετατροπή της κατεστραμμένης από επίθεση άμυνας σε Συντρίμμια ή την ύπαρξη Δευτερίου στο Πεδίο Συντριμμιών κ.α.

Ένα ξεχωριστό Σύμπαν είναι το beta Universe, του οποίου η λειτουργία δεν είναι συνεχής. Στο beta Universe οι δημιουργοί του παιχνιδιού ενσωματώνουν νέες μορφές του παιχνιδιού με σκοπό την επίλυση αστοχιών του λογισμικού ή την εξέλιξη και ανάπτυξη του. Συνήθως η ταχύτητα του beta Universe είναι πολλαπλάσια των υπολοίπων, για τη διευκόλυνση των προγραμματιστών στην εύρεση αστοχιών λογισμικού κλπ.

Advertisement