FANDOM


Anti-balisticke rakete
Cijena Metal: 8 000
Kristal: 0
Deuterij: 2 000
Poeni strukture: 8 000
Jačina štitova: 1
Vrijednost napada: 1

Anti-balističke rakete (ABRovi) uništavaju interplanetarne rakete. Svaka antibalistička uništava točno jednu interplanetarnu raketu.

Anti-balističke rakete lansiraju se automatski čim otkriju približavanje Interplanetarne rakete.

Svaki nivo Silosa za rakete donosi mogućnost spremanja 10 anti-balističkih raketa na jednoj planeti.

Anti-balističke rakete moguće je i uništiti jednako kao i interplanetarne rakete.


Potrebno:


Vidi također Edit

Anti-balistička raketa