Ogame Wiki
Advertisement

Diplomacija označava održavanje odnosa između saveza. Odnosi mogu biti prijateljski orjentirani te usuglašeni sporazumom o nenapadanju ili trgovinskim sporazumima ali i neprijateljski koji najčešće završavaju kao ratovi.

Mnogi savezi ovlašćuju jednog svog člana sa statusom diplomat kako bi se brinuo o dijalogu sa saveznicima ili protivnicima tj. dogovarao uvjete predaje i slično.

Advertisement