FANDOM


Fuzijska elektrana
Osnovna cijena
Metal: 900
Kristal: 360
Deuterij: 180
Energija: 0

Fuzijska elektrana služi za pretvorbu deuterija u energiju. Fuzijske elektrane posebno su korisne na hladnijim planetama na kojima solarni sateliti donose manje energije. Hladnije planete također donose veću proizvodnju deuterija od onih toplijih.


Proizvodnja: Edit

$ Energija(h) = (30 * {LevelFuzijskeElektrane}) * (1,05 + {LevelTehnologijeZaEnergiju} * 0,01)^{LevelFuzijskeElektrane} $

Fuzijska elektrana daje energiju, ali trosi deuterijum. Proizvodnja energije zavisi i od nivoa tehnologije za energiju. Svaki Level Tehnologija za energiju smanjuje potrošnju deuterija i povečava proizvodnju energije.

Potrošnja deuterija: Edit

$ Deuterij(h) = 10 * {LevelFuzijskeElektrane}* 1.1^{LevelFuzijskeElektrane} $


Potreno:
Sintizer deuterija (Level 5)
Tehnologija za energiju (Level 3)

Vidi također Edit