FANDOM


Izvještaj špijunaže je poruka koju dobiješ kada špijuniraš nekog koristeći sondu za špijunažu. Izvještaj sadrži podatke o resursima, floti, obrani zgradama, i istraživanjima. Podaci koji će biti prikazani ovise o tvojoj tehnologiji za špijunažu i tehnologiji od neprijatelja. Smije se poslati više sondi da se prižu skriveni podaci. Resursi su uvjek prikazani.


Izvještaj špijunaže
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.