FANDOM


Kandidatura služi za pristupanje nekom savezu. Nakon što pronađete savez kojem želite pristupiti i kliknete na njegov tag otvoriti će vam se prostor za poruku koju će primiti osnivač saveza i na osnovu koje će odlučiti da li da vas primi u savez ili ne.

Vođe saveza mogu odlučiti hoće li kandidature ostaviti otvorene ili ne. Ako smatraju da savez već ima dovoljno članova mogu zatvoriti kandidature.