FANDOM


Resursi koji se koristi u izradi elektroničkih sklopova i izradi legura.

Kristal se može proizovditi u rudniku kristala, opljačkati u napadu ili izvaditi iz ruševine. Na planeti se čuva pomoću spremnika kristala a troši se na brodove, obranu, tehnologije i zgrade.

Količina kristala koju rudnik kristala proizvodi po satu računa se sljedećom formulom:

$ 20 * LevelRudnikaKristala * 1.1^{LevelRudnikaKristala} $


Najčešći omjer trgovine metal:kristal:deuterij je 3:2:1

Vidi takođerEdit