FANDOM


Pravo da se šalje kružna poruka dodijeljuje osnivač ili vođa saveza. Kada imate to pravo možete poslati poruku svim članovima odjednom ili pojedinačnom statusu.

Mnogi savezi imaju različita pravila vezana uz kruže poruke, šta se smije a šta ne slati preko njih i slično zato pročitajte o tome u pravilima saveza.

Pristigle kružne poruke možete čitati u meniju Poruke.

Kružna poruka