Ogame Wiki
Advertisement

Meni Pregled.JPG

U prozoru pregled možete vidjeti svoje trenutne planete i preostale resurse.

Događaji[]

Događaji je jedini dio na kojem možete vidjeti sve svoje flote koje putuju. Prijateljske flote su prikazane zelenom bojom, a neprijateljske crvenom. Pokazuje i timer koji odbrojava dok flota ne dostigne svoje odredište. Pretežno je svaka flota prikazana dva puta, jednom kada ide na odredište i jednom kada se vraća nazad. Iznimka su flote koje imaju zadatak stationirati.

Neprijateljske flote koje idu prema vašem planetu su također prikazane samo na ovom ekranu. Prikazane su crvenim tekstom sa timerom lijevo koji odbrojava koliko još treba da dostignu vašu planetu. Ova informacija vam omogućava da napravite fleetsave ili druge manevre da ublažite ili ćak potpuno izbjegnete napad.

Ako postavite miš na flotu ili misiju možete dobiti podatke kao sastav flote i resurse koje nosi. Prijateljske flote će uvijek pokazati koji su brodovi sastav flote i koje resurse nosi ( ako ima nekih uopće ). Informacije će biti prikazane u ovisnosti o istraženoj tehnologiji za špijunažu.

Lista planeta[]

Ovaj dio je podijeljen u dva dijela. Lijevo se nalazi uvećana slika planeta kojeg ste trenutno odabrali. Desno se nalaze male slike svih vaših planeta. Klikom na bilo koju od tih slika odabirete željeni planet.

Na dnu su statistike odabranog planeta koje prikazuju promjer, temperaturu i poziciju. A ispod toga su bodovi tvog carstva.

Advertisement