Ogame Wiki

Izbor za usporedbu: označi kružiće pokraj dvije inačice koje želiš usporediti i pritisni "Enter" ili tipku na dnu.
Uputa: (sad) = razlika od trenutačne inačice, (pret) = razlika od prethodne inačice, m = manja promjena.

  • sadpret 21:46, 29. rujna 2007.Nbmeister razgovor doprinosi 160 bajtova +160 New page: nemam mjesec pa nisam 100% siguran da bih upotpunio falangiranje do kraja, a smatram da nedostaje objasnjenje koja vremena dolaska flota se vide, a koja ne vide