Ogame Wiki

Izbor inačica za usporedbu: označite kružiće pokraj dviju inačica koje želite usporediti i pritisnite »Enter« ili tipku na dnu.
Tumač oznaka: (sad) = usporedba s trenutačnom inačicom, (pret) = usporedba s prethodnom inačicom, m = manja promjena.

  • sadpret 21:46, 29. rujna 2007.Nbmeister razgovor doprinosi 160 bajtova +160 New page: nemam mjesec pa nisam 100% siguran da bih upotpunio falangiranje do kraja, a smatram da nedostaje objasnjenje koja vremena dolaska flota se vide, a koja ne vide