FANDOM


Rudnik kristala
Osnovna cijena
Metal: 48
Kristal: 24
Deuterij: 0
Energija: 0

Rudnik kristala proizvodi kristal. Kristal je jedan od 3 osnovna resursa koji je potreban svakom carstvu za pravljenje građevina, brodova i istraživanja.

Potrebno:

  • Dostupno u samom početku

Potrebno za:

  • N/A


Statistika Edit

Cijena: Edit

$ Cijena = {\mbox{Osnovna cijena}} \times 1.6 ^ {Level Rudnika Kristala - 5} $

(Osnovna cijena je 48 metala i 24 kristala)


Proizvodja: Edit

$ Kristal(h) = 20 \times LevelRudnikaKristala \times 1.1^{Level Rudnika Kristala} $


Potrošnja energije: Edit

$ Energija = 10 \times {LevelRudnikaKristala} \times 1.1^{Level Rudnika Kristala} $

Vidi također Edit