FANDOM


Rudnik metala
Osnovna cijena
Metal: 60
Kristal: 15
Deuterij: 0
Energija: 0


Rudnik metala proizvodi metal. Metal je jedan od 3 osnovna resursa koji je potreban svakom carstvu za pravljenje građevina, brodova i istraživanja.

Potrebno:

  • Dostupno u samom početku

Potrebno za:

  • N/A


Statistika Edit

Cijena: Edit

$ Cijena = Osnovna Cijena \times 1.5 ^ {Level Rudnika Metala - 1} $

Osnovna cijena je 60 za metal i 15 za kristal.


Proizvodnja: Edit

$ Metal(h) = 30 \times Level Rudnika Metala \times 1.1^{Level Rudnika Metala} $


Potrošnja energije: Edit

$ Energija = 10 \times {Level Rudnika Metala}\times 1.1^{Level Rudnika Metala} $

Vidi također Edit

22