FANDOM


Spremnik deuterija
Osnovna cijena
Metal: 2,000
Kristal: 2,000
Deuterij: 0
Energija: 0

Spremnik deuterija sprema nepotrošeni deuterij.

Kapacitet skladišta se moze vidjeti kad se otvori stranica od resursa, gledanjm detaljnog opisa skladišta tako da se klikne na ime zgrade na stranici zgrade, ili se moze izraćunati sa ovom formulom:


$ Kapacitet Skladista = 100,000 + 50,000 * ( Zaokruzeno(1.6^{LevelSpremnika}) -1) $