FANDOM


Spremnik metala
Osnovna cijena
Metal: 2,000
Kristal: 0
Deuterij: 0
Energija: 0

Spremnik metala je zgrada koja sprema proizvedeni neobrađeni metal iz tvojih rudnika. Što je level spremnika metala veći to ćete više metala moći spremiti u njega.

Kapacitet skladišta može se vidjeti na meniju Resursi ili izračunati sljedećom formulom:

$ Kapacitet~Skladista = 100,000 + 50,000 * ( Zaokruzeno(1.6^{Level~spremnika~metala}) -1 ) $