Ogame Wiki
Advertisement

Stacioniranje je zadatak koji je dostupan samo kad šalješ vlastite brodove sa jednog od svojih planeta na drugi u svrhu premještanja flote na drugi planet.

Flota koja je na zadatku stacioniranje može prevoziti resurse.

Polovica potrošenog deuterija kad je poslana flot na stacioniranje neće biti iskorišteno i biti će vraćeno, ako flota bude pozvana nazad, skupa sa flotom koja stacionira.

Flota koja je pozvana nazad sa zadatka stacioniranje se nemože vidjeti sa senzorom falange pa je zbog toga opozvano stacioniranje najsigurniji način pravljenja fleetsavea pokraj senzora falange.

Advertisement