Advertisement

Transport je zadatak koji je raspoloživ svakoj floti, bez obzira na tip broda od kojih se sastoji flota. Kad je tvoja flota poslana na transport, ona putuje do cilja, ostavi teret koji prevozi, nakon toga se vrati na planet s kojeg je krenula.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.