FANDOM


Trgovina resursima je česta u igri. Mozes trgovati sa članovima svog saveza ili igračima kojim vjeruješ ali također mozeš javno obavjestiti koje reseuse prodavaš i što želis za zamjenu Trgovini

Omjer trgovine Edit

Uglavnom se trguje koristeći neki omjer. Omjer trgovine ovisi koliko ima određenog resursa u universumu i koliko je star universum ali obično se koriste ovi omjeri.

Metal Kristal Deuterij
3 2 1
3 1 1
2 1.5 1

Pravila Edit

Ako dva igrača žele napraviti razmjenu resursa, zamjena mora biti gotova unutar 48h ili ako to nije moguće GO mora biti obavješten prije toga. Ako ne, oba igrača mogu dobiti ban za pushing. Ako igrač nepošalje resurse tijekom trgovine a drugi igrač već pošalje, tom igraču također prijeti ban i kazna za nepoštivanj trgovine.