FANDOM


Opis Edit

Većina brodova ima ovu mogućnost. Udarana moć (eng. Rapid Fire) utjeće na tijek borbe.

Udarnu moć mozes provjeriti u detaljnom opisu brodova kad kliknes na ime broda u brodogradilištu ili tehnologijama. Ako neki brod ima tu mogućnost, ona ovisi o broju i tipu broda. Broj predstavlja, prosječno, količinu jedninica s kojom se moze taj brod boriti u jednoj rundi. Tesko je za objasniti pa evo primjer.

Krstarice imaju udarnu moć 10 protiv raketobacaća. Krstaricu pošalje u borbu protiv 2 raketobacaća i jednog malog lasera. Svaka obrambena jedinica ce pucati samo jednom u rundi na krstaricu, jer je ona jedini napadać. Tada je na redu krstaricu da bira metu nasumično. Pretpostavimo da je uzela za metu raketobacać. Krstarica puca normalno, ali tada, jer ima rapid fire, ima šansu da ponovo napadne u istoj rundi. Ako dođe do ponovnog napad krstarica bira ponovo naumično metu. Pretpostavimo da ovog puta napadne malog lasera. Ona puca i pošto nema udarnu moć protiv malog lasera runda završava.

Statistika Edit

Šansa da brod puca više puta ovisi o udarnoj moci protiv tipa broda/obrane koju napadne.

Odnos između udarne moći i šanse da se dogodi je $ \left ( 1-\left ( \frac{1}{r} \right ) \right ) $ gdje je r količina udarne moći.

Dakle, mali transporter koji puca u sondu za spijunažu ima $ \left ( 1-\left ( \frac{1}{5} \right ) \right ) $ = $ \left ( \frac{5}{5}- \frac{1}{5} \right ) $ = $ \left ( \frac{4}{5} \right ) $ = 80% šanse da ponovo napadne.

Ovdje je lista udarne moći svih brodova i obrane i šansa da pojedni brod moze ponovo napasti nakon što pogodi metu.

Usporedba udarne mociEdit

Ima udarnu moć protiv:Sonde.spiju.Sol.Sat.MTVTMLVLKrBBKBRcBRzRIPOK-RaketobacačMali laserVeliki laserIonski topGausov topPlazma top
Brod -
Mali transporter (MT) 55 -
Veliki transporter (VT) 55 -
Mali lovac (ML) 55 -
Veliki lovac (VL) 553 -
Krstarica (Kr) 55 6 - 10
Borbeni brod (BB) 55 -
Kolonijalni brod (KB) 55 -
Recikler (Rc) 55 -
Bombarder (B) 55 -20201010
Razarač (Rz) 55 2- 10
Zvijezda smrti (RIP) 125012502502502001003330250250255 15-20020010010050
Oklopna krstarica (OK) 5533 447 -
Udarna moćŠansa da puca ponovo
1250 99.9%
250 99.6%
200 99.5%
100 99%
50 98%
33 97%
30 96.6%
25 96%
20 95%
10 90%
7 85.7%
5 80%
4 75%
3 67%
2 50%

Mali transporterEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć od Veliki lovac: 3 (67%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 3 (67%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 250 (99.6%)

Veliki transporterEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 3 (67%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 250 (99.6%)

Mali lovacEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć od Krstarice protiv ovog tipa broda: 6 (83%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 200 (99.5%)

Veliki lovacEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć protiv Mali transporter: 3 (67%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 4 (75%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 100 (99%)

KrstaricaEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć protiv Mali lovac: 6 (83%)
Udarna moć protiv Raketobacača: 10 (90%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 4 (75%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 33 (97%)

Borbeni brodEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 7 (85.7%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 30 (96.6%)

Kolonijalni brodEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 250 (99.6%)

ReciklerEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 250 (99.6%)

Sonda za špijunažuEdit

Udarna moć od Mali transporter protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Veliki transporter protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Mali lovac protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Veliki lovac protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Krstarice protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Borbeni brodovi protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Kolonijalni brodovi protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Recikler protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Bombarder protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Razarača protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 5 (80%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 1250 (99.92%)

BombarderEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć protiv Raketobacača: 20 (95%)
Udarna moć protiv Malih lasera: 20 (95%)
Udarna moć protiv Velikih lasera: 10 (90%)
Udarna moć protiv Ionskih topova: 10 (90%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 25 (96%)

Solarni satelitEdit

Udarna moć od Mali transporter protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Veliki transporter protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Mali lovac protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Veliki lovac protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Krstarice protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Borbeni brodovi protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Kolonijalni brodovi protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Recikler protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Bombarder protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Razarača protiv ovog tipa broda: 5 (80%)
Udarna moć od Oklopna krstarica: 5 (80%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 1250 (99.92%)

RazaračEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažus: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć protiv Oklopna krstarica: 2 (50%)
Udarna moć protiv Mali laser: 10 (90%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa broda: 5 (80%)

Zvijezda smrtiEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 1250 (99.92%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 1250 (99.92%)
Udarna moć protiv Mali transporter: 250 (99.6%)
Udarna moć protiv Veliki transporter: 250 (99.6%)
Udarna moć protiv Mali lovac: 200 (99.5%)
Udarna moć protiv Veliki lovac: 100 (99%)
Udarna moć protiv Krstarice: 33 (97%)
Udarna moć protiv Borbeni brodovi: 30 (96.6%)
Udarna moć protiv Kolonijalni brodovi: 250 (99.6%)
Udarna moć protiv Recikler: 250 (99.6%)
Udarna moć protiv Bombarder: 25 (96%)
Udarna moć protiv Razarača: 5 (80%)
Udarna moć protiv Oklopna krstarica: 15 (93%)
Udarna moć protiv Raketobacača: 200 (99.5%)
Udarna moć protiv Mali laser: 200 (99.5%)
Udarna moć protiv Veliki laser: 100 (99%)
Udarna moć protiv Ionski top: 100 (99%)
Udarna moć protiv Gausov top: 50 (98%)

Oklopna krstaricaEdit

Udarna moć protiv Sonde za spijunažu: 5 (80%)
Udarna moć protiv Solarni satelit: 5 (80%)
Udarna moć protiv Mali transporter: 3 (67%)
Udarna moć protiv Veliki transporter: 3 (67%)
Udarna moć protiv Veliki lovac: 4 (75%)
Udarna moć protiv Krstarice: 4 (75%)
Udarna moć protiv Borbeni brodovi: 7 (85.7%)
Udarna moć od Razarača: 2 (50%)
Udarna moć od Zvijezda smrti: 15 (93%)

RaketobacačEdit

Udarna moć od Krstarice protiv ovog tipa obrane: 10 (90%)
Udarna moć od Bombarder protiv ovog tipa obrane: 20 (95%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa obrane: 200 (99.5%)

Mali laserEdit

Udarna moć od Bombarder protiv ovog tipa obrane: 20 (95%)
Udarna moć od Razarača protiv ovog tipa obrane: 10 (90%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa obrane: 200 (99.5%)

Veliki laserEdit

Udarna moć od Bombarder protiv ovog tipa obrane: 10 (90%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa obrane: 100 (99%)

Ionski topEdit

Udarna moć od Bombarder protiv ovog tipa obrane: 10 (90%)
Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa obrane: 100 (99%)

Gausov topEdit

Udarna moć od Zvijezda smrti protiv ovog tipa obrane: 50 (98%)

Udarna moć