FANDOM


Pravo na upravljanje savezom imaju samo vođe/osnivači saveza te osobe kojima je to pravo dodijelio sam osnivač ili njegov zamjenik (desna ruka).

Pravo na upravljanje savezom povezano je sa Statusom osobe. Osnivač kreće sa svim pravima nad savezom i kreira nekoliko Statusa najčešće povezanih sa brojem bodova. Osnivač reguliranjem prava Statusu pridjeljuje određena prava kao što su:

i slično.

U administracijskom području mogu se prilagođavati Statusi i privilegije pojedinih članova saveza, prihvaćati i odbijati kandidature ili izbacivati članove. Također je moguće brisanje saveza, predavanje/preuzimanje ili mijenjanje imena saveza. Povrh toga može se mijenjati oznaka saveza koja je prikazana svim osobama pri pregledu saveza. Eksterni i interni tekst može biti dodan ili promijenjen a isto tako i Homepage saveza. Za detaljnije informacije o uređivanju saveza pratite ovaj link: uređivanje saveza