FANDOM


Rudnik metala
Rudnik kristala
Sintizer deuterija
Solarna elektrana
Fuzijska elektrana
Tvornica robota
Tvornica nanita
Tvornica brodova
Spremnik metala
Spremnik kristala
Spremnik deuterija
Centar za istraživanje
Terraformer
Silos za rakete
Depo saveza
Svemirska baza na mjesecu
Senzorfalanga
Odskočna vrata

Zgrade su građevine koje razvijaju tvoje planete. Svaki level svake građevine zauzima jedno polje planeta.

Svaka zgrada ima osnovnu cijenu u metalu, kristalu i deuteriju. Za većinu zgrada svaki sljedeći level košta duplo više nego prijašnji. $ cijena=osnovica\times 2^{level-1} $.

Rudnici i sintetizeri se tretiraju drugačije. Cijena rudnika metala, solarne elektrane i sintetizera deuterija je $ osnovica \times 1.5^{level-1} $, cijena rudnika kristala je $ osnovica \times 1.6^{level-1} $ i cijena fuzijske elektrane je $ osnovica \times 1.8^{level-1} $.

Osnovno vrijeme potrebno da se izgradi zgrada ovisi o metalu i kristalu koje je potrebno za izgradnju. Vrijeme izgradnje se smanjuje svakim levelom tvornice robota i tvornice nanita.

$ \mbox {vrijeme u satima} = {\frac {metal+kristal} {2500 \times (1+\mbox{level tvornice robota}) \times {2}^{\mbox{level tvornice nanita}}}} $

Moguće je prekinuti izgradnju zgrade. Kada se prekine, resursi koji su uzeti za njezinu izgradnju se vraćaju nazad.

Ovo se može iskoristiti kao način za spašavanje resursa, tj. ressave.

Zgrade na glavnom planetu, koloniji i mjesecu se mogu i rušiti.