Ogame Wiki
Advertisement

Ekspedycja - Misja floty, która jest dostępna tylko przy wysyłaniu jej na koordynatory x:xxx:16. Patrz Technologia Ekspedycji.