FANDOM


Kaskader - żargonowe określenie na gracza stosującego bardzo ryzykowne techniki gry, np. zasilanie planety na samych satelitach słonecznych, kiedy jest ich wymagane co najmniej parę tysięcy do sprawnego działania. Kaskaderem również określa się osobę zostawiającą na noc na planecie dużą ilość statków - chociaż częściej jest używany termin idiota.