FANDOM


Lamer (z języka ang. 'kulawy') – to potoczne i pejoratywne określenie użytkownika komputera twierdzącego "że wie wszystko", a w rzeczywistości mającego bardzo duże luki w swojej wiedzy. Lamer często poucza innych, wytyka ich błedy, używa zwrotów, których nie rozumie; Osoba, która bezpodstawnie uważa się za eksperta w jakiejś dziedzinie i z takim nastawieniem zabiera głos w dyskusjach w sieci. Czasami "lamerem" nazywa się osobę która kopiuje czyjąś pracę i przypisuje sobie jej prawa autorskie.

Znaczenie tego słowa jest powszechnie źle rozumiane. Znacząca większość ludzi za Lamera uznaje popełniającego zasadnicze błędy, niedoświadczonego użytkownika komputera czyli tzw. nooba.

Termin wywodzący się prawdopodobnie ze slangu subkultury skateboard skąd przedostał się do słownictwa crackerów, by zostać przyjętym przez część internautów. W kulturze graczy Lamerem nazywa się gracza, który myśli, że rządzi, a tak naprawdę nie może np. zebrać pięciu osób do scrimu. Lamerzy często wywyższają się ponad innych, i są bardzo pewni siebie przed grą.

Materiał ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Lamer