FANDOM


Multikonta jest to kilka kont należących do jednego gracza na danym universum. Każdy może posiadać tylko jedno konto na każdym universum. Występowanie wielokrotnych kont prowadzi do ich kasacji. Konta nie współpracujące ze sobą, a należące do jednego gracza są także uważane za multikonta. Za multikonto uważana jest także gra 2 graczy ze wspólnego IP, o ile fakt taki nie został uprzednio zgłoszony do Operatora Gry.