FANDOM


Medal gold Ten artykuł został wybrany na artykuł miesiąca: Listopad 2009. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w artykule Artykuł miesiąca.


OGame – internetowa gra strategiczna; tzw. Massive Multiplayer Online Strategic Game - w skrócie MMOSG. Twórcą gry jest niemiecka grupa programistów Gameforge. Gra została przetłumaczona i uruchomiona także w innych krajach (m.in. w Polsce, Francji, Turcji, Włoszech, Rosji). Sama rejestracja jest darmowa, a Kantyna, czyli dodatkowe funkcje ułatwiające grę można wykupić.

Tury a czas Edytuj

Gra ta nie jest Strategiczną grą turową, lecz strategią czasu rzeczywistego (RTS), tj. każda z czynności nie zajmuje pewnej ilości tur, lecz trwa określoną ilość czasu. Najważniejszą cechą Ogame jest to że gra toczy się 24 godziny na dobę, także wtedy gdy gracz nie jest zalogowany. Tak więc atak może nastąpić w każdej chwili nawet kiedy śpimy lub jesteśmy w pracy.

Ilość czasu potrzebnego na ukończenie danego zadania zależy od nabytego doświadczenia w danej czynności i zaawansowania technologicznego (są budynki zwiększające szybkość pracy np."Fabryka Robotów", "Fabryka Nanitów"). Ilość potrzebnego czasu jest zawsze wyświetlona przy danej czynności.

Świat gry Edytuj

Gra podzielona jest na osobne serwery, zwane Universami (obecnie polska wersja Ogame posiada już 65 uniwersów). Universum jest osobnym wszechświatem mieszczącym maksymalnie około 12 tysięcy graczy. Każde Uniwersum dzieli się na galaktyki, układy planetarne i planety. Oprócz tych jednostek organizacji istnieją także niekiedy księżyce, które także możemy rozbudowywać, powstałe wokół planet w wyniku nagromadzenia odpadków pozostałych po konfrontacji dużych flot. Za każde 100k latających surowców (30% metalu i kryształu zużytego na budowę zniszczonych w walce statków), szansa na powstanie księżyca wynosi 1% jednak maksymalnie może być to 20%.

Każdy wszechświat dzieli się na 9 galaktyk, te na 499 układów planetarnych, w których występuje 15 planet. Każda z planet w układzie różni się zarówno rozmiarem jak i temperaturą. Właściwości te przy każdej kolonizacji planety są ustalane na nowo, częściowo na podstawie losowych współczynników. Jeśli planeta zostanie przez gracza porzucona, a następnie skolonizowana ponownie, wartości te są jeszcze raz losowane. Każdy gracz może posiadać jedną planetę matkę i maksymalnie osiem kolonii, a każda z kolonii po jeden księżyc, czyli wychodzi ze 9 planet + 9 księżyców.

Zasady Edytuj

Głównym zadaniem jest kontrola nad jak największą częścią wszechświata, zbieranie i handel surowcami, rozbudowywanie swojego imperium, postęp technologiczny oraz walka i układy z innymi graczami.

W jednym wszechświecie można posiadać maksymalnie dziewięć planet, a na każdej z nich można wydobywać trzy surowce – rudy metalu, kryształ i deuter. Te wykorzystujemy budując instalacje na coraz wyższych poziomach, tworząc statki, systemy obrony, bądź rozwijając technologie.

Czwartą jednostką, która jest potrzebna do rozwoju, jest energia – od jej ilości zależy współczynnik produkcji, który w przypadku niedoboru zmniejsza nam wydobycie surowców. Każdy budynek wydobywający surowce zużywa określoną ilość energii – do wytwarzania energii służą elektrownie (słoneczna oraz fuzyjna) i satelity słoneczne. Ilość energii dostarczana przez satelity słoneczne jest uzależniona od pozycji planety w układzie planetarnym. Im planeta ma mniejszy numer (czyli jest bliżej słońca), tym więcej satelita słoneczny umiejscowiony na jej orbicie, dostarcza energii.

Przebieg gry Edytuj

Gra, w głównej mierze, odbywa się w trzech sferach – (roz)budowy instalacji, odkrywania technologii cywilnej oraz militarnej. Każda z tych sfer (w większości przypadków) jest oddzielona od reszty, czyli działanie w jednej nie „zajmuje” drugiej. Wyjątki są dwa:

-Stocznia Orbitalna (nie możemy wydać polecenia rozbudowy stoczni, podczas gdy budowany jest statek kosmiczny i nie możemy wydać polecenia budowy statku kosmicznego, gdy stocznia jest rozbudowywana),

-Laboratorium Badawcze (nie możemy wydać polecenia rozbudowy Laboratorium, podczas gdy rozwijana bądź opracowywana jest nowa technologia i nie możemy wydać polecenia rozwijania bądź opracowywania nowej technologi, gdy Laboratorium jest rozbudowywane).

Budynki Edytuj

W zakładce budynków możemy wybierać konstrukcje, które chcemy wybudować lub rozbudowywać w celu poprawienia poziomu zaawansowania, co daje możliwość rozwoju kolejnych technologii (i zwiększenia tempa ich odkrywania), budowy nowych statków (i skrócenie czasu ich produkcji), zwiększenia tempa budowy nowych technologii, zwiększenia wydobycia surowców, ale i zużywa więcej energii. Wszystkie budynki mają tzw. poziomy – budynek wyższego poziomu jest oczywiście bardziej efektywny od budynku niższego poziomu, ale koszt i czas budowy następnego poziomu jest zawsze większy (poza kilkoma wyjątkami dwukrotnie). Ponieważ planety mają ograniczoną liczbę tzw. „pól” (każdy poziom każdego budynku zajmuje jedno „pole”, budynki obronne nie zajmują miejsca na planecie - oprócz magazynów rakiet), istnieje możliwość burzenia budynków (po jednym poziomie), ale na to, podobnie jak na budowę, potrzeba czasu i surowców. W przypadku rozpoczęcia budowy (lub burzenia) reszta operacji w tej zakładce jest zablokowana do czasu jej ukończenia. Inny gracz nie może zniszczyć już wybudowanych budynków. Można też dodać że nie wszystkie budynki powinny być równomiernie rozbudowywane np. gdy kopalnie metalu mamy na poziomie 18, kryształu powinniśmy mieć na 16 a deuteru na 12.

Badania Edytuj

W zakładce badań możemy odkrywać lub rozwijać poznane już technologie – te umożliwią nam lepsze wykorzystanie energii, dostęp do większej ilości struktur budowlanych, jak i możliwość produkcji statków np. Elektrownia fuzyjna wymagania:wytwórnia deuteru (poziom 5), technologia energetyczna (poziom 3). Zasady rozwoju technologii są analogiczne jak w przypadku budynków, z tym że badania nie zajmują „pól”, działają na wszystkich planetach (czyli nie trzeba odkrywać tych samych technologii na każdej planecie osobno) mogą być odkrywane tylko na jednej planecie w tym samym czasie. Kiedy posiadamy już odpowiednio zaawansowane technologie, możemy wynaleźć Międzygalaktyczną Sieć Badań Naukowych. Posiadanie tej technologii powoduje, że możemy podłączać do naszej sieci badań, kolejne laboratoria (każdy dodatkowy poziom, umożliwia podłączenie kolejnego laboratorium), co owocuje w znacznym stopniu skróceniem czasu potrzebnym na podniesienie zaawansowania poszczególnych technologii na kolejne poziomy.

Militaria Edytuj

Trzecią częścią jest sfera militarna – dzieli się ona zarówno na obronę, gdzie możemy produkować działa lub systemy defensywne (ilość możliwości wzrasta wraz z naszym rozwojem, bardzo ułatwia nam to sojusz gdyż przeważnie atakowani są gracze bez sojuszu bo stanowią łatwy łup), jak i systemy ofensywne takie jak statki bojowe, kolonizacyjne, sondy szpiegowskie oraz transportowe itp. Tutaj, w przeciwieństwie do poprzednich sfer, zadania są kolejkowane, czyli można dodać zadanie produkcji statku lub działa nawet jeżeli produkcja już trwa – wtedy zadanie to zostanie wykonane zaraz po tym, jak zostanie ukończone poprzednie. Systemy defensywne i statki mają wspólną kolejkę i nie można ich budować jednocześnie.

Gdy gracz dysponuje flotą, może zaatakować planetę innego gracza. Czas lotu jest zależny od odległości między planetą, z której wysyła flotę a planetą atakowaną oraz od poziomu badań nad odpowiednimi rodzajami napędów. Jeśli gracz atakujący zdoła przełamać obronę przeciwnika, na jego statki (zależnie od ich łącznej ładowności) zabierana jest maksymalnie połowa surowców znajdujących się na planecie przeciwnika. Walki odbywają się natychmiastowo (kończą się w momencie, gdy flota dociera do docelowej planety).

Odstępstwa Edytuj

Mimo iż każda ze sfer (w większości przypadków) nie oddziałuje na drugą (czyli możemy budować budynek i niezależnie od tego np. odkrywać technologię), to zasada ta nie stosuje się do sytuacji, gdy budowana jednostka jest bezpośrednio związana z procesem jaki chcemy wykonać. Najprostszym przykładem jest centrum badawcze – w przypadku rozwoju tego budynku, nie możemy przeprowadzać żadnych prac badawczych do czasu ukończenia budowy (i vice versa). Drugim przykładem jest stocznia orbitalna lub fabryka nanitów - podczas ich rozbudowy nie możemy budować żadnych statków ani systemów obronnych.

Sojusze Edytuj

Gra umożliwia i w znacznej mierze polega na zawieraniu sojuszy z innymi uczestnikami zabawy. Zasady gry pozwalają posiadać maksymalnie jedno konto w jednym wszechświecie i współpracować na poziomie ekonomicznym oraz militarnym ze swoimi sojusznikami, rosnąc razem z nimi w siłę i mając ich wsparcie. Sojusze to rodzaje klanów z gier innego typu. Największe sojusze liczą sobie od stu kilkudziesięciu do ponad 300 członków.

Wymagania Edytuj

Gra nie wymaga instalowania w systemie operacyjnym żadnego dodatkowego oprogramowania. Do gry wystarczy przeglądarka internetowa. OGame wykorzystuje interfejs tekstowy.

Cennik, spis badań, budowli, statków kosmicznych, i budynków obronnych Edytuj

1k odpowiada 1 000. 1M odpowiada 1 000 000.

Budynki cywilne:

Nazwa bydynku Koszt metalu Koszt kryształu Koszt deuteru wzrost kosztu budowy wyższych poziomów
Kopalnia metalu 60 15 0 50%
Kopalnia kryształu 48 24 0 60%
Wytwórnia deuteru 225 75 0 50%
Elektrownia słoneczna 75 35 0 50%
Elektrownia fuzyjna 900 360 180 80%
Fabryka robotów 400 120 200 100%
Fabryka nanitów 1kk 500k 100k 100%
Stocznia orbitalna 400 200 100 100%
Magazyn metali 2k 0 0 100%
Magazyn kryształów 2k 1k 0 100%
Zbiornik deuteru 2k 2k 0 100%
Laboratorium badawcze 200 400 200 100%
Terraformer* 0 50k 100k 100%
Depozyt sojuszniczy 20k 40k 0 100%
Magazyn rakiet 20k 20k 1k 100%
Stacja księżycowa 20k 40k 20k 100%
Falanga czujników 20k 40k 20k 100%
Teleporter 2M 4M 2M 100%


  • Terraformer wymaga dodatkowo, żeby na planecie było co najmniej 1k energii (przy czym może cały czas być wykorzystywana przez kopalnie, nie trzeba wstrzymywać produkcji żeby ją "uwolnić")

Budynki obronne:

Nazwa obiektu Koszt metalu Koszt kryształu Koszt deuteru
Wyrzutnia rakiet 2k 0 0
Lekkie działo laserowe 1,5k 500 0
Ciężkie działo laserowe 6k 2k 0
Działo Gaussa 20k 15k 2k
Działo jonowe 2k 6k 0
Wyrzutnia plazmy 50k 50k 30k
Mała powłoka ochronna 10k 10k 0
Duża powłoka ochronna 50k 50k 0
Przeciwrakieta 8k 0 2k
Rakieta międzyplanetarna 12,5k 2,5k 10k

Statki kosmiczne

Nazwa statku Koszt metalu Koszt kryształu Koszt deuteru
Mały transporter 2k 2k 0
Duży transporter 6k 6k 0
Lekki myśliwiec 3k 1k 0
Ciężki myśliwiec 6k 4k 0
Krążownik 20k 7k 2k
Okręt wojenny 45k 15k 0
Statek kolonizacyjny 10k 20k 10k
Recykler 10k 6k 2k
Sonda szpiegowska 0 1k 0
Bombowiec 50k 25k 15k
Satelita słoneczny 0 2k 500
Niszczyciel 60k 50k 15k
Gwiazda Śmierci 5M 4M 1M
Pancernik 30k 40k 15k

Badania

Nazwa technologii Koszt metalu Koszt kryształu Koszt deuteru Koszt energii
Technologia szpiegowska 200 1k 200 0
Technologia komputerowa 0 400 600 0
Technologia bojowa 800 200 0 0
Technologia ochronna 200 600 0 0
Opancerzenie 1k 0 0 0
Technologia energetyczna 0 800 400 0
Technologia nadprzestrzenna 0 4k 2k 0
Napęd spalinowy 400 0 600 0
Napęd impulsowy 2k 4k 600 0
Napęd nadprzestrzenny 10k 20k 6k 0
Technologia laserowa 200 100 0 0
Technologia jonowa 1k 300 100 0
Technologia plazmowa 2k 4k 1k 0
Międzygalaktyczna Sieć Badań Naukowych 240k 400k 160k 0
Rozwój grawitonów 0 0 0 300k


  • Każdy kolejny poziom wszystkich badań kosztuje 2 razy więcej niż poprzedni (za wyjątkiem rozwoju grawitonów, gdzie koszt rośnie z każdym poziomem trzykrotnie)

Linki zewnętrzne Edytuj


Ten tekst pochodzi z Wikipedii