FANDOMSatelity słoneczne zostają wystrzelone na geostacjonarną orbitę wokół planety. Gromadzą energię słoneczną i przekazują ją do stacji naziemnej. Efektywność satelitów słonecznych zależy od siły promieniowania. Zasadniczo korzyść energetyczna z satelit na orbitach bliższych słońcu jest większa niż z tych na orbitach planet bardziej odległych od słońca. Dzięki dobrej zależności między ceną a mocą satelity rozwiązują problem energetyczny wielu światów. Ale uwaga: Satelity słoneczne mogą zostać zniszczone podczas walk.

Maksymalna energia jaka może być dostarczona przez jedną satelitę to 58. Ilość ta jest tym wieksza, im większa jest temperatura na planecie (do sprawdzenia w zakładce "Podgląd"), co oznacza że satelity będą dawały najwięcej energii na planetach o pozycjach 1 i 2. Satelity są powszechnie wykorzystywane przy robieniu grawitonów (np. na 1 pozycji do opanowania grawitonów jest potrzebne około 6000 satelit). Ponieważ satelitów nie można wysłać na inną planetę, są łakomym kąskiem dla "złomiarzy", jeżeli nie mają silnej osłony w postaci floty lub bunkra na planecie. Dlatego grawitony są trudne do zbadania w porównaniu do innych technologii.