FANDOM


I OGame-sammanhang betyder allians två olika saker, dels en allians mellan olika spelare - men också en allians mellan två allianser.

Spelarallians Redigera

En allians kallas rätt och slätt för en "allians". Det är en samling spelare som samlas och jobbar tillsammans för att få mer poäng/ha roligare. Man hjälps åt genom till exempel krig eller handel. Många allianser har egna forum där dom delar med sig av spionrapporter eller byter resurser.

Mellan två allianser Redigera

En allians mellan två allianser betyder att dom samarbetar genom t.ex. handelsöverkommelser, hjälp i krig eller dylikt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.