OGame Wiki
 
Rad 1: Rad 1:
Astrofysik är viktigt i ogame. Det gör man kan ha mer kolonier.
+
Astrofysik är en forskning som gör att man kan ha fler kolonier
  +
  +
Varannan nivå på forskningen gör så du kan bilda en ny koloni
  +
  +
Krav för att kunna forska astrofyssik
  +
  +
  +
  +
Forskningslabb nivå 3
  +
  +
Energitekenogi nivå1
  +
  +
Impulsmotor nivå 3
  +
  +
Spiontekenlogi nivå 4

Nuvarande version från 9 september 2011 kl. 07.06

Astrofysik är en forskning som gör att man kan ha fler kolonier

Varannan nivå på forskningen gör så du kan bilda en ny koloni

Krav för att kunna forska astrofyssik


Forskningslabb nivå 3

Energitekenogi nivå1

Impulsmotor nivå 3

Spiontekenlogi nivå 4