OGame Wiki
Advertisement
Metallgruva
Kristallgruva
Deuteriumplattform
Solkraftverk
Fusionskraftverk
Robotfabrik
Nanofabrik
Skeppsvarv
Metallager
Kristallager
Deuteriumtank
Forskningslabb
Terraformare
Missilsilo
Månbas
Radarstation
Månportal

Byggnader är stukturer vilka utvecklar dina Planeter. Varje nivå en byggnad har upptar ett Fält på planeten.

Alla Byggnader har en baskostnad i Metall, Kristall, och Deuterium. För de flesta byggnaderna dubblerar varje nivå kostnaden:

.


Gruvor och andra resursgeneratorer behandlas lite annorlunda; kostnaderna för Metallgruvorna, Solkraftverken och Deuteriumplattformarna är:

,


Kostnaden för Kristallgruvorna är:


Kostnaden för Fusionskraftverken är:

.


Bastiden för att uppgradera en byggnad en nivå (level) beror på mängden Metall och Kristall nivån kostar. Konstruktionstiden reduceras av Robotfabriker och Nanofabriker.

.


Man kan avbryta konstruktionen av en byggnad. När den avbryts återfås resurserna konstruktionen kostade. Detta är en bra metod för att spara resurser - Det är möjligt att spara Resurser från Räder genom att påbörja en konstruktion, och sedan avbryta den när faran är över.

Strukturer på en Koloni eller en Måne kan också Rivas genom att klicka på den strukturen när man är i sektionen Byggnader.

Advertisement