Advertisement

Krav

  • Inga

Beskrivning i spelet

Denna byggnad är egentligen stora cisterner som är byggda speciellt för lagring av nyutvunnet Deuterium. För att bygga en Flotta behövs oftast deuterium. Denna Lagringstank hittar man då oftast nära Skeppsvarven. Medans Deuteriumtanken uppgraderas ökas kapaciteten, men när maxkapaciteten har nåtts kan inte mer deuterium framställas.


Byggnader i OGame

Metallgruva | Kristallgruva | Deuteriumplattform | Solkraftverk | Fusionskraftverk | Robotfabrik | Nanofabrik | Skeppsvarv | Metallager | Kristallager | Deuteriumtank | Forskningslabb | Terraformare | Missilsilo | Månbas | Radarstation | Månportal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.