OGame Wiki
(hej)
 
 
Rad 1: Rad 1:
  +
Energin är bland det viktigaste i ogame. Du måste se till din energi ifall du vill ha höga nivåer på dina resurs byggnader eller terraform eller en forskning
du måste ha energi för att driva dina resursställen!!
 
  +
  +
Dessa ger energi
  +
  +
  +
  +
Solkraft - Det bästa sättet att få energi
  +
  +
Fusionkraftverkt - Ett billigt men kostsamrt allternativ. Det kostar deu att försörja Fusionkraftverket
  +
  +
Solsatiliter - Ett annat allternativ. Solsatiliterna ger dig olika i energi beroende vilken plats din planet ligger i solsystemet (Hur lågnt från solen.
  +
  +
Energitekeliogi ger dig en %på din nuvarande energi.

Nuvarande version från 9 september 2011 kl. 07.13

Energin är bland det viktigaste i ogame. Du måste se till din energi ifall du vill ha höga nivåer på dina resurs byggnader eller terraform eller en forskning

Dessa ger energi


Solkraft - Det bästa sättet att få energi

Fusionkraftverkt - Ett billigt men kostsamrt allternativ. Det kostar deu att försörja Fusionkraftverket

Solsatiliter - Ett annat allternativ. Solsatiliterna ger dig olika i energi beroende vilken plats din planet ligger i solsystemet (Hur lågnt från solen.

Energitekeliogi ger dig en %på din nuvarande energi.