OGame Wiki
Advertisement

Energin är bland det viktigaste i ogame. Du måste se till din energi ifall du vill ha höga nivåer på dina resurs byggnader eller terraform eller en forskning

Dessa ger energi


Solkraft - Det bästa sättet att få energi

Fusionkraftverkt - Ett billigt men kostsamrt allternativ. Det kostar deu att försörja Fusionkraftverket

Solsatiliter - Ett annat allternativ. Solsatiliterna ger dig olika i energi beroende vilken plats din planet ligger i solsystemet (Hur lågnt från solen.

Energitekeliogi ger dig en %på din nuvarande energi.

Advertisement