OGame Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 30 april 2007 kl. 21.3281.235.34.212 bidrag 1 437 byte +1 437 Ny sida: Inne i flottmenyn så kan man se vilka skepp som finns på planeten man har markerat, samt hur många. Härifrån kan man skicka ut sina flottor på olika uppdrag. '''Olika uppdrag''' -...