OGame Wiki
Advertisement

Fusionskraftverk är byggnader som används för att omvandla resursen deuterium till energi. Fusionskraftverk är extra effektiva på kalla planeter, där solsateliter inte är lika effektiva, på grunda av att de kallare planeterna generera mera deuterium.

Effekten stiger i relation till entergiteknologi nivån och nivån på kraftverket. Det gör att fusionskraftverk inte är så effektiva för mindre spelare, men ett seriöst alternativ som enerigkälla för större.

Grundkostnad
Metall900
Kristall360
Deuterium180
Energi0

Krav[]

Beskrivning i spelet[]

I Fusionskraftverken slås två väteatomer, under extremt högt tryck och extremt hög temperatur, ihop och bildar en heliumatom. Denna reaktion frigör enorma mängder energi (172MW per gram Deuterium). Ju större fusionkraftverket är ju mer väte kan slås ihop och ju mer väte som slås ihop ju mer Energi kan utvinnas ur reaktorn.

Större reaktorkomplex använder mera deuterium och kan produsera mera energi/timme. Effekten kan också ökas med att höja sin energiteknologi nivå. Energin som produceras i ett fusionskraftverk beräknas enligt: 30 * [Fusionskraftverksnivå] * (1.05 + [Energiteknoligi nivå] * 0.01)^[Fusionskraftverksnivå]Byggnader i OGame

Metallgruva | Kristallgruva | Deuteriumplattform | Solkraftverk | Fusionskraftverk | Robotfabrik | Nanofabrik | Skeppsvarv | Metallager | Kristallager | Deuteriumtank | Forskningslabb | Terraformare | Missilsilo | Månbas | Radarstation | Månportal

Advertisement