OGame Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 30 augusti 2008 kl. 15.0662.63.229.224 bidrag 333 byte +333 Ny sida: En graviton är en partikel som saknar massa och laddning men anger styrkan av gravitation. Avfyras en koncentrerad laddning av gravitoner skapas ett tillfälligt kraftfält liknande ett sv...