OGame Wiki

När du forskar den här så läggs nivåerna ihop på dina forskningslabb så det går snabbare att forska iframtiden