OGame Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 9 september 2011 kl. 07.18217.211.74.78 bidrag 118 byte +118 Skapade sidan med 'När du forskar den här så läggs nivåerna ihop på dina forskningslabb så det går snabbare att forska iframtiden '