FANDOM


För att utvidga ditt imperium, nå bortom din hemvärld, och öka produktionen av resurser, så måste du kolonisera andra planeter.

En planet koloniseras med hjälp av ett koloniskepp . Du får maximalt ha 8 planeter + en hemplanet. Alla planeter har olika diameter, vilket innebär innebär olika många fält. Antalet fält beror på planetens positionen i solsystemet:

Planetstorlek/position
PositionGenomsnitt60% chans
16448-80
26853-83
37354-82
4173108-238
516795-239
615582-328
7144116-173
8150123-177
9159129-188
1010179-122
119881-116
1210585-129
1311060-160
148442-126
1510154-149

Om du tar bort kolonin, och koloniserar samma position igen, kommer antalet fält högst sannolikt att vara annorlunda.

Kolonier med mindre än 155 fält (eller mindre än 200) är generellt sett inte passande om du har långsiktiga expansionsplaner, då de när de byggs upp kommer att leda ditt imperium till stagnation - man kan inte bygga eller uppgradera några byggnader eller försvarsbyggnader när fälten är använda. Temperaturen på kolonierna varierar; position 1 är varmast medans position 15 är kallast. Värmen är viktig då den påverkar din deuteriumproduktion, och avståndet till solen påverkar även effektiviteten på dina solsatelliter.

Var i galaxen du ska placera dina kolonier beror på hur du vill spela:

Planetsize

Grafen visar genomsnittlig planetstorlek och 60% omfång för varje position
Skala från 0 - 350: Varje horisontell linje motsvarar 50 fält


Se även Redigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.