OGame Wiki
Advertisement

För att utvidga ditt imperium, nå bortom din hemvärld, och öka produktionen av resurser, så måste du kolonisera andra planeter.

En planet koloniseras med hjälp av ett koloniskepp . Du får maximalt ha 8 planeter + en hemplanet. Alla planeter har olika diameter, vilket innebär innebär olika många fält. Antalet fält beror på planetens positionen i solsystemet:

Planetstorlek/position
Position Genomsnitt 60% chans
1 64 48-80
2 68 53-83
3 73 54-82
4 173 108-238
5 167 95-239
6 155 82-328
7 144 116-173
8 150 123-177
9 159 129-188
10 101 79-122
11 98 81-116
12 105 85-129
13 110 60-160
14 84 42-126
15 101 54-149

Om du tar bort kolonin, och koloniserar samma position igen, kommer antalet fält högst sannolikt att vara annorlunda.

Kolonier med mindre än 155 fält (eller mindre än 200) är generellt sett inte passande om du har långsiktiga expansionsplaner, då de när de byggs upp kommer att leda ditt imperium till stagnation - man kan inte bygga eller uppgradera några byggnader eller försvarsbyggnader när fälten är använda. Temperaturen på kolonierna varierar; position 1 är varmast medans position 15 är kallast. Värmen är viktig då den påverkar din deuteriumproduktion, och avståndet till solen påverkar även effektiviteten på dina solsatelliter.

Var i galaxen du ska placera dina kolonier beror på hur du vill spela:

  • Gruv- och försvarskolonier bör byggas nära varandra för kortare transporttider.
  • Om du skaffar resurser via räder och satsar mycket på flottan är idealet en koloni i varje galax, samt två rädkolonier från vilka din flotta attackerar.

Grafen visar genomsnittlig planetstorlek och 60% omfång för varje position
Skala från 0 - 350: Varje horisontell linje motsvarar 50 fält


Se även[]

  • Kolonisation
  • Koloniskepp
Advertisement