Advertisement

Krav

Beskrivning i spelet

Högupplösningssensorer scannar hela strålningsspektrat vid radarstationen. Högpresterande datorer mäter mikroskopiska energiflöden från skepp på planeter långt borta. För scanningen krävs det att energi (i form av 5000 deuterium) finns tillgänglig på månen. Scanningen utförs genom att man går från månen till Galaxvyn och klickar på en motståndares planet innanför radarns räckvidd.


Byggnader i OGame

Metallgruva | Kristallgruva | Deuteriumplattform | Solkraftverk | Fusionskraftverk | Robotfabrik | Nanofabrik | Skeppsvarv | Metallager | Kristallager | Deuteriumtank | Forskningslabb | Terraformare | Missilsilo | Månbas | Radarstation | Månportal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.