OGame Wiki
Advertisement

Resurser är byggnadsmaterial och valuta - utan resurser kommer man inte att kunna komma vidare i spelet. De huvudsakliga resurserna är metall, kristall, och deuterium. Dessa erhålls via basinkomsten, en av de tre gruvorna, återvinning av vrakfält, byteshandel eller räder (raids).

Gruvproduktionen visas som produktion/timme, och ditt förråd uppdateras i realtid. Exempel: en metallgruva på level 9 har en produktionstakt på 636 metallstycken/timme, så om du uppdaterade sidan varje minut skulle du se en ökning med 10.6 metallstycken varje gång.

OGames mjukvara behandlar varje resurs likadant - den stora skillnaden mellan resurserna är hur svåra de är att producera, och däri ligger resursernas värde. En metallgruva på level x producerar mer metall än en kristallgruva på level x´producerar kristall, vilken i sin tur producerar mer än en deuteriumplattform på level x.

En annan resurs som bara används för att producera mer resurser är energi. Energi går inte att byta. Energi produceras av solkraftverk, fusionkraftverk och solsatelliter. Solsatelliter producerar olika mycket energi beroende på vad din maxtemperaturär. Fusionkraftverk drar deuterium för att kunna producera energi.

När energin tar slut, och går minus, producerar man inte de andra resurserna lika snabbt längre. För att få ny energi måste man antingen bygga solkraftverk, fusionkraftverk eller solsatelliter.

Formeln för hur mycker energi solsatelliter producerar är:

Sedan version 0.77b har även mörk materia blivit en resurs, denna resursen går dock inte att producera. Man måste antingen betala för den, eller skaffa fram den genom att gå på expeditioner. För mörk materia kan man inte bygga byggnader, försvar, skepp eller något annat. Men man kan köpa affärsmän, officierare eller commander.

Konverteringsfaktorerna sammanfattas i tabellen nedan. Detta är en utgångpunkt för byteshandel, men det ändras snabbt med tillgång och efterfrågan.

Resurs Metall Kristall Deuterium
Metall 1.00 0.67 0.40
Kristall 1.50 1.00 0.60
Deuterium 2.50 1.67 1.00Advertisement