Advertisement

Resurser är byggnadsmaterial och valuta - utan resurser kommer man inte att kunna komma vidare i spelet. De huvudsakliga resurserna är Metall, Kristall, och Deuterium. Dessa erhålls via Basinkomsten, en av de tre gruvorna, återvinning av vrakfält, byteshandel eller räder (raids).

Gruvproduktionen visas som produktion/timme, och ditt förråd uppdateras i realtid. Exempel: en Metallgruva på level 9 har en produktionstakt på 636 metallstycken/timme, så om du uppdaterade sidan varje minut skulle du se en ökning med 10.6 metallstycken varje minut. OGames mjukvara behandlar varje resurs likadant - den stora skillnaden mellan resurserna är hur svåra de är att producera, och däri ligger resursernas värde. En metallgruva på level x producerar mer metall än en kristallgruva på level x´producerar kristall, vilken i sin tur producerar mer än en deuteriumutvinnare på level x.

Konverteringsfaktorerna sammanfattas i tabellen nedan. Detta är en utgångpunkt för byteshandel, men det ändras snabbt med tillgång och efterfrågan.

Resurs Metall Kristall Deuterium
Metall 1.00 0.67 0.40
Kristall 1.50 1.00 0.60
Deuterium 2.50 1.67 1.00Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.